מושב בני ראם, משק מידרני

תוכנית בר/ 224/ 7/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב בני ראם, משק מידרני
מספר: בר/ 224/ 7/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות של אזור מגורים בישוב כפרי ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיפים 62 א (א) (1) ו-(5) בהתאם לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
1. בתאי שטח 1 ו- 2 שינוי גבולות של אזור מגורים בישוב כפרי ע"י יעודי קרקע מקרקע חקלאית לאזור מגורים בישוב כפרי ומאזור מגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית וזאת ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף בחוק 62 א (א) (1) עפ"י חוק התכנון והבניה.

2. בתאי שטח 1 ו- 2 שינוי הוראות בינוי בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראםבני ראם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5463חלק955
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםכפיפות
תוכניתבר/ 224/ 7תוכנית בר/ 224/ 7שינוי
תוכניתבר/ 2020הסדרת פעילות יצרנית שלא למטרות חקלאיות במבנה פל"ח בחלקה א'.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2011תאריך פרסום: 10/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6264. עמוד: 5411. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית02/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200116/01/2012