מושב ברכיה- אזור תעשיה

תוכנית 6/ 02/ 234/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב ברכיה- אזור תעשיה
מספר: 6/ 02/ 234/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור למלאכה ותעשיה זעירה
ושטח מסחרי ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןברכיה

תיאור המיקום:
ישוב: ברכיה
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2692חלק73-74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1997.
פרסום לאישור ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1864. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1996
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1996.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3857. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1995
קבלת תכנית12/08/1993