מושב גבעת ישעיהו- הרחבה.

תוכנית מי/ במ/ 544/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב גבעת ישעיהו- הרחבה.
מספר: מי/ במ/ 544/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לשינויים בישוב הקיים
והרחבתו ע"פ השיטה של בניה עצמית באופן ידידותי
לסביבה ע"י:
1) שינוי יעוד משטח חקלאי א' לאזור מגורים וחלוקת
השטח למגרשים המיועדים למבני מגורים חד משפחתיים.
2) קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבני מגורים.
3) הוספת זכויות בניה באזור של המושב הקיים ע"י
בניה של (3) יח"ד ב-(2) מבנים (בעל משק בן ממשיך
יחידת הורים).
4) קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית מתואמת ותואמת
לתנאים הסביבתיים.
5) ייעוד שטחים לצרכי ציבור - שטחים פתוחים ומבני
ציבור.
6) התויית מערכת דרכים,חנויות ושבילים להולכי-רגל
ורוכבי אופנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהו

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ישעיהו
תחול על השטח המותחם בקו כחול עבה בתשריט.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34323חלק1-2
34324חלק4, 6, 8-9, 23, 26
34326חלק1-3, 5-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2348. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/1996
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1994תאריך פרסום: 30/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4211. עמוד: 3176. שנה עברית: התשנד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/1994
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1993
קבלת תכנית08/08/1993