מושב גדיש-הרחבה

תוכנית ג/ 15190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב גדיש-הרחבה
מספר: ג/ 15190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להגדיל את הישוב ע"י תוספת של 120 יח"ד עבור בני המושב בשכונה קהילתית.
ב. להתוות דרכים.
ג. להבטיח תנאים סביבתיים נאותים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגדישגדיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20780חלק1, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית28/12/2004