מושב הזורעים

תוכנית ג/ 5361

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב הזורעים
מספר: ג/ 5361
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מפורטת למושב הזורעים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןהזורעים

תיאור המיקום:
ישוב: הזורעים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15272כל הגוש
15275כל הגוש
15276כל הגוש
15278כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1988תאריך פרסום: 11/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 2600. עמוד: 485. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1987תאריך פרסום: 31/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3455. עמוד: 1746. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/1987תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/08/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/08/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/08/1986
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1986
קבלת תכנית22/05/1985