מושב היוגב - הוראות בניה

תוכנית ג/ 12140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב היוגב - הוראות בניה
מספר: ג/ 12140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להוסיף הוראות בניה וזכויות לפתוח שימושי הקרקע המוגדרים בתכנית מפורטת מש"צ 8.
1. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי קרקע בתכנית מש"צ 8.
2. קביעת הוראות בניה: שטח מבנים,גובהם,מרווחי בניה,צפיפות.
3. קביעת הנחיות סביבתיות.
4. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
6. קביעת הוראות לאפשרויות חלוקת מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11471חלק
11472חלק
11473חלק
11474חלק
11478חלק
11479חלק
11480חלק
11481חלק
11482חלק
11851חלק
11852חלק
11853חלק
17289חלק
20272כל הגוש
20273חלק
20275חלק
20276חלק
20277כל הגוש
20280חלק
20282חלק
20390חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2563. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 712. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2001
קבלת תכנית02/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201403/06/2002