מושב זבדיאל

תוכנית 6/ 03/ 134/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זבדיאל
מספר: 6/ 03/ 134/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים והקמת
מרכז תרבותי, ספורטיבי, חברתי, מסחרי ומוניציפלי
ליישוב זבדיאל על ידי שינויים בייעודי הקרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזבדיאל

תיאור המיקום:
ישוב: זבדיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2942חלק55, 78-81, 83, 85-9182, 84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1998.
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4614. עמוד: 2166. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/12/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/09/1997
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1997.
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1997תאריך פרסום: 03/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4528. עמוד: 3704. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1995
קבלת תכנית04/09/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה04/09/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012