מושב זוהר

תוכנית 6/ 03/ 199/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זוהר
מספר: 6/ 03/ 199/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישזהר

תיאור המיקום:
ישוב: זהר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3142חלק4356, 106
3143חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4613. עמוד: 2124. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות24/03/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1996תאריך פרסום: 26/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4471. עמוד: 1084. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1996
קבלת תכנית14/02/1996