מושב זכריה תחנת דלק

תוכנית מי/ מק/ 932

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב זכריה תחנת דלק
מספר: מי/ מק/ 932
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה25/01/2006