מושב זרעית - שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי.

תוכנית ג/ 19864

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זרעית - שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי.
מספר: ג/ 19864
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי(נחלות) כדי לאפשר שינוי הגדרה של 14 מגרשים ל- 14 נחלות.
הגדלת שטח המגרשים לדונם והוספת יחידות דיור.
תוכנית זו מוסיפה 14 יח"ד . סה"כ כ- 243 יחידות דיור בכל ישוב.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודי קרקע תקפים.
משטח פרטי פתוח למגורים בישוב כפרי ומגורים.
מאזור מגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי ומגורים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19857חלק3-4
19858חלק97-8, 10-14, 22-23
19859חלק1-13, 15-2914
19860חלק4-6, 22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
לא הוגשו התנגדויות29/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5701. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/06/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2011
קבלת תכנית12/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201202419/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200430/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה