מושב זרעית

תוכנית ג/ 4144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זרעית
מספר: ג/ 4144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה במקום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19859כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2721מושב זרעיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1983תאריך פרסום: 11/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2950. עמוד: 2642. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית06/04/1983
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1982תאריך פרסום: 12/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2842. עמוד: 2647. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1982
החלטה בדיון בהפקדה11/01/1982
קבלת תכנית05/01/1981