מושב זרעית

תוכנית ג/ 2721

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זרעית
מספר: ג/ 2721
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של המושב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19857כל הגוש
19859כל הגוש
19860כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1979תאריך פרסום: 01/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2519. עמוד: 1106. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה10/01/1977
קבלת תכנית09/01/1977