מושב יד נתן

תוכנית 6/ 03/ 137/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב יד נתן
מספר: 6/ 03/ 137/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת הישוב ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן

תיאור המיקום:
ישוב: יד נתן
גושים: 3085 (חדש) חלקות 103-2
(גושים ישנים: 1319, 1487, 1540, 1541(חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3085חלק2-103, 107-132
3095חלק20
3098חלק2-65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/1996תאריך פרסום: 14/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4456. עמוד: 471. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/07/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1647. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים06/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/12/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית06/07/1994