מושב יעד, תכנית הרחבה

תוכנית ג/ 12442

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב יעד, תכנית הרחבה
מספר: ג/ 12442
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:-
- הרחבת הישוב מקיבולת 136 יח"ד לכדי 190 יח"ד והשארת רזרווה קרקעית (מתחם ב') המיועד ל- 38 יח"ד נוספות שיאושר בתכנית נפרדת לאחר מתן תוקף לשינוי 9 לתמ"מ 2.
- שימור אופיו של התל הדרומי על כל מרכיביו: עתיקות, אבנים מבניה משנית, בורות מים, עצי יער וצמחיה טבעית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19769חלק32-33
19803חלק18
19804חלק36, 38, 98, 100, 10215-16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 121, 136-138, 143
19805חלק12-16, 18, 32-33, 39, 42, 44, 465, 17, 19-21, 26, 31, 35, 37
19810חלק2113, 17
19811חלק1-2, 24
19940חלק5-10, 12, 16, 18, 41, 47-48, 59-60, 71, 81, 83-8488, 98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10080יעד - מושב עובדים, אגודה שתופית להתיישבות חקלאיתשינוי
תוכניתג/ 2516מושב שתופי יעד -כפר תעשיהשינוי
תוכניתג/ 7305שנוי יעוד לחממות -מושב יעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3363. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2005. עיתון: ידיעות אחרונות.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/04/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה23/01/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2782. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2002
קבלת תכנית18/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50111/04/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500607/02/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים47823/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403515/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401028/04/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400424/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400311/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200303324/11/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46304/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26821/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15005/08/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200620/03/2002