מושב כפר וורבורג- חלקה 26 , מגרש 74

תוכנית 8/ 03/ 112/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כפר וורבורג- חלקה 26 , מגרש 74
מספר: 8/ 03/ 112/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת לתכנונית להסדרת מגורים בישוב חקלאי על ידי שינויים ביעודי קרקע במגרש זה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1752. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1999. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/11/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4747. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1998
קבלת תכנית18/11/1997