מושב כפר ורבורג - חלקות 51 - 52

תוכנית 8/ 03/ 112/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כפר ורבורג - חלקות 51 - 52
מספר: 8/ 03/ 112/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינויים ביעודי קרקע בחלקות
אלו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק51-52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4616. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/08/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3089. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה11/10/1999
קבלת תכנית08/02/1999