מושב כפר ורבורג -מגרש 6

תוכנית 8/ 03/ 112/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כפר ורבורג -מגרש 6
מספר: 8/ 03/ 112/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מגורים ומשקי עזר קיים ל- 2 מגרשי
מגורים וקביעת הנחיות בניה עפ"י התקנות החדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ורבורג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק58
2746חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 968. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1995תאריך פרסום: 22/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4315. עמוד: 3783. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1995.
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית08/01/1995