מושב כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד ממשקי עזר למגורים א'.
ב. חלוקה של שני מגרשים ל- 4 מגרשים חדשים.
מגרש 47, בשטח 2018, יחולק למגרש 47א', בשטח
750 מ"ר ולמגרש 47ב' בשטח 1268 מ"ר.
מגרש 4, בשטח 1911 מ"ר יחולק למגרש 4א' בשטח
956 מ"ר ולמגרש 4ב' בשטח 955 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ורבורג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק47
2746חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1991תאריך פרסום: 12/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3953. עמוד: 1057. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1991תאריך פרסום: 25/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3905. עמוד: 3232. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1991.
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1991
קבלת תכנית17/09/1990