מושב כפר זיתים

תוכנית ג/ 4477

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב כפר זיתים
מספר: ג/ 4477
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קידום ופיתוח המושב ביטול ושינוי תוכניות
מפרוטות קימות בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר זיתים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר זיתים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17317חלק
17324חלק
17325חלק
17326חלק
17327חלק
17328חלק
17332חלק
17333חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1984תאריך פרסום: 14/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3108. עמוד: 74. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור ברשומות14/10/1984תאריך פרסום: 14/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3108. עמוד: 74. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1984.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/1984
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/1983תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/05/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/05/1983
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1982
קבלת תכנית02/03/1982