מושב כרם מהר"ל. (גניזה).

תוכנית חכ/ 4/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כרם מהר"ל. (גניזה).
מספר: חכ/ 4/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- בנית שני מבני מגורים ושתי יחידות נופש באזור
באזור מגורים בישוב חקלאי.
- בטול תכנית חכ / 4 ולהשאיר תכנית מפורטת אחת למושב
.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל

תיאור המיקום:
ישוב: כרם מהר''ל

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/05/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003