מושב כרם מהר"ל.

תוכנית חכ/ 4/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כרם מהר"ל.
מספר: חכ/ 4/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים בהקף
של 77 מגרשים, דרכים, שטחים צבוריים, יעור ושטחים
פרטיים פתוחים, זאת ע"י שנויים ביעודי הקרקע
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל

תיאור המיקום:
ישוב: כרם מהר''ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11999חלק5, 53-55
12002חלק18-26, 28-30, 516-11, 13, 15-17, 27, 31, 50, 52
12008חלק32-33, 38
12009חלק8
12012חלק12-14, 16-17, 23
12046חלק3430, 32-33, 35-36
12047חלק1
12048חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1998תאריך פרסום: 19/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4619. עמוד: 2327. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/1996
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1995תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4355. עמוד: 664. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1995.
החלטה בדיון בהפקדה30/08/1994
קבלת תכנית05/06/1994