מושב מורשת

תוכנית ג/ 4288

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב מורשת
מספר: ג/ 4288
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של המושב והסדר הבניה בו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמורשת

תיאור המיקום:
ישוב: מורשת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17688כל הגוש
17691כל הגוש
17692כל הגוש
17693כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית14/12/1981
קבלת תכנית01/07/1981