מושב מטע חלוקה נחלה 48 ושינוי יעוד למקלט ציבורי

תוכנית מי/ 278/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב מטע חלוקה נחלה 48 ושינוי יעוד למקלט ציבורי
מספר: מי/ 278/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29815חלק3001
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/06/2009
קבלת תכנית12/03/2008