מושב מטע-הרחבה

תוכנית מי/ במ/ 278/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב מטע-הרחבה
מספר: מי/ במ/ 278/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאיזור חקלאי משצ"פ ומבני ציבור,
לאיזור למגורים, למשקי עזר ולשטח מבני ציבור.
ב. קביעת הוראות בניה.
ג. התווית דרכים חדשות והרחבת קיימות.
ד. חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע

תיאור המיקום:
ישוב: מטע
התכנית משתרעת בתחום המועצה האיזורית מטה יהודה,
שטח הידוע ברבים כמושב מטע,
בין קואורדינטות אורך 155600-156450
ובין קואורדינטות רוחב 124450-125550.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29797חלק
29800חלק1-4
29801חלק
29802חלק1-9
29814חלק
29815חלק1-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/1999תאריך פרסום: 15/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4767. עמוד: 3862. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים19/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/03/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/02/1999
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו23/01/1997
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה23/01/1997
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות21/09/1995תאריך פרסום: 21/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4334. עמוד: 4836. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/09/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/08/1995
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1994
קבלת תכנית17/01/1994