מושב מטע

תוכנית יג/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מטע
מספר: יג/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לישוב של מושב עובדים. 2. להתוות דרכים חדשות בהתאם לתשריט המצורף ולהרחיב דרכים קיימות. 3. לחלק את השטח ל-65 חלקות לחקלאיים ו-23 מגרשי בנין לבעלי מקצוע בהתאם לתשריט המצורף. 4. להקצות 7 שטחים לבניני צבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע

תיאור המיקום:
מושב מטע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29800חלק2-3
29801חלק3, 5, 7
29802חלק1-9
29814חלק4
29815חלק1-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1951תאריך פרסום: 22/11/1951. שנה עברית: התשיב .