מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים

תוכנית 6/ 03/ 183/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים
מספר: 6/ 03/ 183/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה

תיאור המיקום:
ישוב: מנוחה
גוש: 1698 חלקות: 31, 38, 40-43
גוש: 1700 ח"ח 8, 9

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית13/06/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501007/11/2005