מושב מסמיה

תוכנית 6/ 03/ 182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מסמיה
מספר: 6/ 03/ 182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
532חלק
536חלק
3616חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1959תאריך פרסום: 24/12/1959. מס' ילקוט פרסומים: 726. עמוד: 579. שנה עברית: התשך .
פרסום להפקדה ברשומות07/05/1959תאריך פרסום: 07/05/1959. מס' ילקוט פרסומים: 669. עמוד: 1120. שנה עברית: התשיט .
קבלת תכנית19/01/1959