מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.

תוכנית בר/ 104/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.
מספר: בר/ 104/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת הרחבה למושב משגב דב של 60 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א'.
ב. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך.
ג. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח.
ד. קביעת הוראות וזכויות בניה.
ה. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
מושב משגב דב, ההרחבה בקצה הצפון מזרחי של המושב.

מס' גוש להרחבה: 4665 : 30 חלקה בשלמות.
31,33,35 מס' חלקות בחלקן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4663חלק
4664חלק
4665חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/02/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/01/2011
הוגשו התנגדויות10/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4232. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2007
קבלת תכנית17/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות