מושב משואות יצחק

תוכנית 6/ 03/ 143/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב משואות יצחק
מספר: 6/ 03/ 143/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה
ע"י איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק54, 8, 17, 25, 29, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2895. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/02/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1999
קבלת תכנית18/05/1997