מושב נבטים - משק 17

תוכנית 31/ מק/ 3000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב נבטים - משק 17
מספר: 31/ מק/ 3000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין בסמכות ועדה מקומית למשק 17 במושב נבטים.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקוי בניין בהתאם לבניה הקיימת לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100061חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 115מושב נבטיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר06/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201201106/03/2012