מושב נבטים

תוכנית 7/ 03/ 115/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב נבטים
מספר: 7/ 03/ 115/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלוקה קיימת וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד .
ביטול תכנית מס' 115/03/7
על אותו החל המוגש בקו כחול והמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
60002חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115מושב נבטיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/01/1984תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1984.
פרסום לאישור ברשומות03/11/1983תאריך פרסום: 03/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2977. עמוד: 431. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1983
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/1983תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1983. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1983. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1983.
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1982תאריך פרסום: 30/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2879. עמוד: 646. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1982
קבלת תכנית01/11/1982