מושב נהלל - הוראות בניה ** ביטול ** ראה תיק מס' ג/ 13637

תוכנית ג/ 12141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב נהלל - הוראות בניה ** ביטול ** ראה תיק מס' ג/ 13637
מספר: ג/ 12141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להוסיף הוראות בניה וזכויות לפיתוח שימושי הקרקע המוגדרים בתכנית מפורטת מש"צ 17.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17181חלק
17182חלק
17183חלק
17184כל הגוש
17185כל הגוש
17186חלק
17187חלק
17188חלק
17189חלק
17191חלק
17192חלק
17193חלק
17500חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1376. שנה עברית: התשסג .
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה25/12/2002
החלטה בדיון בביטול הפקדה09/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 712. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2001
קבלת תכנית02/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202609/10/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200200920/02/2002