מושב נוה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב נוה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להפיכת "אזור מבני ציבור" ו"מגורים לבעלי מקצוע" ל"אזור מגורים".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
ישוב: נוה מבטח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק20-27, 4728, 31, 48, 50-51
5008חלק26-31, 6057
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1993תאריך פרסום: 20/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4111. עמוד: 2764. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/1993
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1992
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3719. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1992.
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1992
קבלת תכנית13/11/1991