מושב ניר בנים - מגרש A45

תוכנית 8/ 03/ 111/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר בנים - מגרש A45
מספר: 8/ 03/ 111/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי יעוד של מגרש מס' 45A
מאזור מגורים בישוב חקלאי (הקשור לנחלה מס' 45)
למגרש באזור מגורים א' (ללא זיקה לנחלה הנ"ל)
זאת על ידי שינוי יעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים
מגרש 45A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבורביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4476. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 256. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1997
קבלת תכנית26/06/1997