מושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להפיכת "מגורים באזור חקלאי"
ו"מגורים לבעלי מקצוע" לאזור מגורים
ב. התווית דרך חדשה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים
גוש: 2934 חלקות 6, 7, 24, 27א, 30א, 35, 42א, 43,,
45, 46א, 48א, 51, 57, 58א, 133.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2933חלק26-32, 34, 36, 38
2934חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1992תאריך פרסום: 31/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4070. עמוד: 859. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/09/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/1992
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/06/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1992תאריך פרסום: 20/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3977. עמוד: 2291. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1992.
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1991
קבלת תכנית31/10/1991