מושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש באזור מגורים ושינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 8מושב ניר בניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4548. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2364. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1996.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית03/04/1995