מושב ניר בנים

תוכנית 8/ מק/ 2069

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר בנים
מספר: 8/ מק/ 2069
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית הוכנה במטרה לאשר שינוי בקו בנין קדמי
בהתאם למסומן בתשריט בקו מרוסק בצבע אדום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2931חלק5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 5מרכז מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2003תאריך פרסום: 17/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5225. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2002תאריך פרסום: 04/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5135. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002