מושב ניר ישראל

תוכנית 6/ 03/ 136/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר ישראל
מספר: 6/ 03/ 136/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה חדשה וקביעת זכויות בניה בקרקע ע"י שינוי
הוראות תכנית 6 / 03 / 136 במגרשים שמספרם -94-93-92
95 101-100-99-98-97-96 המיועדים לאזור מגורים ולמש
קי עזר (עפ"י תכנית מפורטת 6 / 03 / 136).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל

תיאור המיקום:
ישוב: ניר ישראל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2673חלק23-27
2674חלק25-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1995.
פרסום לאישור ברשומות11/05/1995תאריך פרסום: 11/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4303. עמוד: 3134. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/04/1995
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1991תאריך פרסום: 08/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3951. עמוד: 1017. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1991.
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1991
קבלת תכנית20/02/1991