מושב ניר ישראל

תוכנית 6/ 03/ 136/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר ישראל
מספר: 6/ 03/ 136/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של חלקה 53 גוש 2673 מאזור לבנייני
ציבור לאזור מגורים א'.
ב. חלוקת החלקה ל- 2 מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל

תיאור המיקום:
ישוב: ניר ישראל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2673חלק5346
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1993.
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2061. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1992
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1991תאריך פרסום: 31/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3939. עמוד: 584. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1991.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1991
קבלת תכנית07/03/1991