מושב ניר ישראל

תוכנית 6/ 03/ 136/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר ישראל
מספר: 6/ 03/ 136/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת מגרשים למגורים א'
במרכז ובצפון הישוב (במסגרת התכנית ישונה
יעוד של שטח לבנייני ציבור במרכז הישוב במגרש 2673
חלק ממגרש מס' 186, חלק מחלקה מס' 3)
למגורים א' תוספת של 5 מגרשים בני כ- 500 מ"ר כל אחד.
באזור הצפוני של גוש 2674 בצפון הישוב ישונה
יעודו של מגרש חקלאי (חלק מחלקה מס' 2)
למגורים א' תוספת של 9 מגורים בני כ- 500 מ"ר כל אחד.
ע"י שינויי יעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2671חלק27
2673חלק3
2674חלק2, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 136/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מושב ניר ישראלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית05/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600510/04/2006