מושב ניר משה

תוכנית 7/ 03/ 139/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר משה
מספר: 7/ 03/ 139/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תוספות מגורים על ידי
שינויים בייעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה

תיאור המיקום:
ישוב: ניר משה
גושים: 100245, 100345

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100245חלק8
100344חלק7-8, 14, 16, 18, 26-33, 35
100345חלק21-22, 26-29, 31-37, 39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1996תאריך פרסום: 19/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4400. עמוד: 2793. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1995תאריך פרסום: 23/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4353. עמוד: 617. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1992
קבלת תכנית01/09/1991