מושב ניר עקיבא

תוכנית 7/ 03/ 203/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר עקיבא
מספר: 7/ 03/ 203/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
264חלק1-2
265חלק5-6
266חלק1
267חלק1
268חלק1, 3-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 203/ 3מושב ניר עקיבאשינוי
תוכנית7/ 03/ 203/ 1מרכז מושב ניר עקיבאשינוי
תוכנית7/ 03/ 203/ 2שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1254. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/12/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות19/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2255. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2001
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/2001
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
קבלת תכנית16/12/1998