מושב ניר עקיבא

תוכנית 7/ 03/ 203/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר עקיבא
מספר: 7/ 03/ 203/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא

תיאור המיקום:
ישוב: ניר עקיבא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38656כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/1997תאריך פרסום: 17/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4511. עמוד: 2976. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים10/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1997
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1996.
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1996תאריך פרסום: 19/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4469. עמוד: 1022. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1996
קבלת תכנית30/10/1995