מושב נתיב העשרה

תוכנית 6/ מק/ 2042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב נתיב העשרה
מספר: 6/ מק/ 2042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צדדי מ- 5 ל- 3 מ'
בחזית צפון מערבית של המגרש 147
ללא שינוי בזכויות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנתיב העשרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1777חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 228/ 1נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/2003תאריך פרסום: 25/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5258. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים01/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2002תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002