מושב סגולה - חלקות 13, 34

תוכנית 6/ 03/ 163/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב סגולה - חלקות 13, 34
מספר: 6/ 03/ 163/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מסחרי תיירותי.
הקמת מסעדה, ספא, סדנאות, שוק אומנויות וימי עיון.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת ושינוי קוי בניין.
ג. קביעת זיקת הנאה.
ד. הטיית הואדי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2974חלק1312, 33-34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2008
קבלת תכנית02/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801329/12/2008