מושב סגולה

תוכנית 6/ 03/ 163/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב סגולה
מספר: 6/ 03/ 163/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת הישוב (יחידות לא חקלאיות) על ידי שינוי
יעוד מיעודים שונים לאזור מגורים א', דרכים, הסדרת
הואדי ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה

תיאור המיקום:
ישוב: סגולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק44-45, 47-5146, 75
2974חלק19-20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1457. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1993.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/10/1993
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1993
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1993תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4086. עמוד: 1778. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/12/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1992
קבלת תכנית13/02/1992