מושב עבדון

תוכנית ג/ 3578

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עבדון
מספר: ג/ 3578
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן מעמד סטטוטורי לישוב הקיים במושב עבדון.

עיקרי ההוראות:
א. תיחום שטח הפיתוח של מושב עבדון.
ב. קבלת הקלה מתמ"א 22.
ג. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים בתחום התכנית.
ד. התוית רשת דרכים למינהן וסיווגן.
ה. קביעת הוראות בניה המסדירות את מגורי האדם, מבני ציבור ושירותים ובניני משק באזורים בהם מותרת הבניה.
ו. קביעת הנחיות פיתוח התשתיות בנוגע לביוב, ניקוז, מים וחשמל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק1
18601חלק2, 4-12, 14-171, 3, 13, 18
18602חלק166, 8-9, 15, 17-21, 26
18676חלק2-3, 45-46
18682חלק1-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5701. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית26/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3867. עמוד: 2215. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/1984
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1980
קבלת תכנית14/05/1979
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה