מושב עבדון

תוכנית ג/ 5571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עבדון
מספר: ג/ 5571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של משוב עבדון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600כל הגוש
18601כל הגוש
18602כל הגוש
18605כל הגוש
18682כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה31/03/1988
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1986
קבלת תכנית05/01/1986