מושב עובדים "חמד"- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 386/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב עובדים "חמד"- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 386/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא נמצאו מטרות התכנית בתקנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6054חלק2-5
6059חלק1-9
6062חלק1-10, 12-21
6063חלק1-11
6065חלק1-11, 13-15
6066חלק2-8
6067חלק1-3, 9-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1955תאריך פרסום: 04/08/1955. מס' ילקוט פרסומים: 431. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית04/08/1955