מושב עובדים מנוחה

תוכנית 6/ 03/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עובדים מנוחה
מספר: 6/ 03/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עובדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה

תיאור המיקום:
מושב עובדים מנוחה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1519כל הגוש
1520כל הגוש
1521כל הגוש
1710חלק
1711חלק
1719חלק
1720חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1957תאריך פרסום: 17/01/1957. שנה עברית: התשיז .